top of page

מידע מקצועי

האם העסק שלי רווחי?

למה אני לא מרגיש את זה בחשבון הבנק?

5 סיבות המסבירות מדוע אתם לא רואים את הרווח שלכם בחשבון הבנק


את השאלה הזאת שואלים את עצמם רבים מבעלי העסקים בארץ. ובכן, על מנת לבדוק את הרווחיות האמיתית של העסק, לא מספיק לראות רק את הדוחות הכספיים. ישנם מקרים לא מעטים, שדוחות כספיים אינם משקפים את כל התמונה המלאה. על מנת להגיע לנתונים האמיתיים, חשוב לבדוק את הפעילות של העסק בכמה מישורים:


  1. הוצאות לא מדווחות - לעיתים קרובות ישנן הוצאות שיורדות בחשבון הבנק ובעל העסק, שאינו בודק בעקביות אחר ההורדות בחשבון, משלם הוצאות, שלכאורה קשורות לפעילות של העסק, אך כיוון שלא דאג לקבל חשבוניות מהספק ולמסור אותן למנהל החשבונות שלו, ההוצאות לא השתקפו בדוח הכספי של העסק ונוצר עיוות בשורת הרווח הנקי.

  2. הכנסות במזומן – בעסקים שבהם המזומן מהווה את החלק הארי במחזור ההכנסות, לבעלי העסקים יש נטייה "לבלוע" את המזומן מהקופה של העסק למטרות כאלה ואחרות. כתוצאה מכך, המזומן לא מופקד במלואו לחשבון הבנק של העסק, דבר אשר גורם, בשלב מסוים, לגרעון תזרימי וחריגות בחשבון הבנק של העסק.

  3. אשראי לקוחות מול אשראי ספקים – העסק יכול להיות רווחי מאוד, אך למרות זאת, יכול לקרוס, עקב חלוקה לא נכונה בין אשראי שמתקבל מספקים לבין אשראי שניתן ללקוחות. לדוגמא: אם העסק נותן אשראי ללקוחותיו, שוטף + 60 והאשראי שמקבל מהספקים הינו שוטף + 30, משמעות הדבר, שבעל העסק צריך לממן את פער האשראי של חודש ימים על חשבונו, דבר אשר יכול לגרום לבעיה תזרימית חמורה. ככל שהפער האשראי הזה ממשיך ומחזור הפעילות של העסק גדל, הפער הכספי שאותו העסק צריך לממן גדל בהתאם. במקרים האלה, חשוב מאוד, לכל הפחות להתאים את אשראי לקוחות לאשראי ספקים בהתאם.

  4. חלוקת תשלומי הוצאות מול צפי קבלת הכנסות – לאופן ותדירות קבלת תקבולים מההכנסות השוטפות של העסק יש חשיבות מכרעת. יש עסקים בהם התקבולים מגיעים באופן סדיר, כל יום או בתאריכים מוגדרים, קל יותר לחלק תשלומים עבור ההוצאות של העסק. אך ישנם גם מקרים שבמסגרתם העסק נמצא במצב נחות מול לקוחותיו, דבר הגורם לקבלת תקבולים באופן בלתי סדיר. הדבר יכול לגרום ל - "פיקים תזרימיים" רבים, אשר יכולים לגרום לחריגות בבנק, גידול בהוצאות מימון, פגיעה ברווחיות ואף להפסד, עקב הוצאות מימון מתמשכות ההולכות וגדלות.

  5. הוצאות פרטיות – בהרבה מקרים בעלי עסקים קטנים, משלבים חשבון אחד למשק בית ולעסק. הדבר הינו בעייתי מאוד, כי לבעל העסק ברוב המקרים אין שליטה בהוצאותיו הפרטיות והעסקיות היורדות באותו חשבון בנק. כתוצאה מכך, קורה מצב שבעל העסק מושך מהעסק כספים למטרותיו הפרטיות, אשר מיועדים לתשלומים לספקים, דבר אשר עלול לגרום לגרעון תזרימי, חריגות בבנק, החזרות חיובים, שקים וכו'.

רוצה לשמוע עוד? אנו מזמינים אותך לפגישת ייעוץ ראשונית ללא עלות!

נציגינו ממתינים לפנייתך כעת.


101 צפיות0 תגובות

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page