ניהול תזרים מזומנים

תזרים מזומנים הינו כלי ניהולי פיננסי המתייחס לתנועות שלכסף מהעסק ואל העסק לאורך תקופת זמן קצובה. תזרים המזומנים משמש לתכנון תקציבי, ניהולי, חישובי רווחיות ועוד. תזרים מזומנים גרוע היוצר מחסור בכסף נזיל יכול לגרום לחברה רווחית להגיע לפשיטת רגל.

חשיבותו של תזרים מזומנים

עלי עסקים רבים נוטים להעביר את כל הטיפול בנושא הפיננסי לרואה החשבון שלהם. אבל לרוב רואה החשבון אינו חלק אינטגרלי מהעסק ועוסק יותר בטיפול בהתנהלות מול רשויות המס ולא בתחזית הפיננסית של העסק. ניהול נכון של הדוח, כולל "תחזית לתקופה הקרובה" (בדרך כלל בין שלושה לשישה חודשים) ומאפשר לבעל העסק לתכנן באופן יעיל את התנועות הכספיות שלו ולהימנע ממצב שבו למרות שהעסק רווחי, אין בעסק מספיק כסף המאפשר את המשך קיומו. באמצעות שימוש בתחזית תזרים מזומנים ניתן להיערך מראש באמצעות פניות לדחיית תשלומים, פניות להקדמת תשלומים ו/או גיוס הלוואות. קל הרבה יותר לקבל הלוואה מגופים פיננסיים כאשר בקשה זו מגובה בדוחות רלוונטיים (תזרים מזומנים חזוי) ומספיק זמן מראש, ולא כאשר העסק נמצא כבר בקשיים.

Bank Notes

מה אנחנו מציעים

היות ותזרים מזומנים זה כלי חזק עבור ניהול הפיננסי של העסקים, אנחנו נותנים דגש רב לבנייתו, עדכון שוטף וניהולו. אנחנו נבנה אותו לתקופה של מספר חודשים ונעדכן בו בשותף את ההוצאות והכנסות הצפויות של העסק, נזהה מצבים בהם חייבים להתערב ולשפרו. בנייה נכונה וניהול יומיומי של תזרים מזומנים ייתן שקט נפשי לבעל העסק.

הכנו לכם משהו קטן, קובץ אקסל עם מודל ​​​​​​​של תזרים מזומנים.

צרו קשר עוד היום